SEO optimalizace

cs sk Česká verze SEO průvodce

SEO analýza, SEO optimalizace, SEO servis

SEO optimalizace a SEO nástroje

SEO průvodce se poměrně rozsáhle zaměřuje na SEO optimalizace jako celek, jehož cílem je trvalé, nikoliv jen přechodné, umístění webových prezentací na předních pozicích vyhledávačů. K tomuto účelu můžete v současnosti využít níže uvedené SEO nástroje, které jsou vysoce propracovanými a sofistikovanými prostředky k dosažení vašeho cíle.

Naše zkušenosti ukazují, že pakliže budete uvedené nástroje využívat a aplikujete jejich potenciál do svých webových prezentací, výsledky se záhy dostaví. V současnosti připravujeme nový komplexní nástroj, který nejenže nalezne chyby a analyzuje nedostatky ve vašich prezentacích, ale rovněž vás provede úskalími, které jsou spojeny s odstraněním těchto nedostatků. Poloautomatický systém SEO analitics nalezne chyby a poskytne vám návod, jak je krok za krokem odstranit.

1 Zdrojový kód

SEO nástroj zdrojový kod operativně odhalí všechny informace o validitě zdrojového kódu včetně většiny závažných chyb. Navíc s každou provedenou SEO analýzou zdrojového kódu získáte zpětný odkaz na váš web.

2 Klíčová slova

Nástroj klíčová slova slouží k odhalení četnosti klíčových slov a frází v textu vaší www prezentace, přičemž umožní optimalizaci klíčových slov a upozorní na nedostatky výskytu klíčových slov v textu nebo v titulcích prezentace. S každou SEO analýzou klíčových slov nyní automaticky získáte zpětný odkaz pro váš web.

3 Zpětné odkazy

Prostřednictvím SEO nástroje zpětné odkazy odhalíte aktuální pozice vašeho webu na předních vyhledávačích (Seznam, Google, Morfeo, Yahoo, Jyxo, MSN) a získáte jasnou představu o počtu zaindexovaných zpětných odkazech na vaše www stránky. Součástí této analýzy je rovněž aktuální hodnota Pageranku a S-Ranku včetně počtu zaindexovaných stránek. S každou provedenou analýzou zpětných odkazů získáte pro svůj web zpětný odkaz ZDARMA.

4 SEO analýza

Nástroj SEO analýza umožňuje snadno a komplexně zjistit, jak si stojíte s vaším současným webem. SEO analyzátor vyhodnotí především faktory jako jsou validita zdrojového kódu, pozice ve vyhledávačích, S-Rank, Pagerank, hodnoty ukazatele Alexrank, stáří domény a další hodnotné doplňkové informace. V rámci SEO optimalizace máte nyní možnost se ke svým SEO analýzám zpětně vracet a zároveň s každou analýzou získáte zpětný odkaz na váš web.

5 Domény a jejich výběr

SEO nástroj domény (připravujeme) pomůže s výběrem vhodné domény, přičemž je schopen hromadně zjistit, je-li vámi zadaná doména aktuálně volná či nikoliv.

6 Výměna odkazů

Za jeden odkaz z vašich stránek podporující náš portál SEO průvodce odbdržíte od nás 5 kvalitních jednosměrných zpětných odkazů pro vaše SEO.

 

Využijte pohodlného odesílání SMS zdarma.