SEO EXTRA

cs sk Česká verze SEO průvodce

SEO analýza, SEO optimalizace, SEO servis

download-adobe

order

SEO EXTRA

Produktový balíček SEO EXTRA je svým složením určen pro všechny, kteří vyžadují SEO na vysoké úrovni a jsou si vědomi obrovského potenciálu, které SEO nabízí. Je vhodný zejména pro středně až vysoce konkurenční klíčová slova.

SEO EXTRA je zvláště vhodný pro konkurenční oblasti podnikání a internetové obchody. Obvykle jej využívají organizace, které chtějí být vidět na internetu za každých okolností a mít ve výsledcích vyhledávání dominantní postavení. Rozsah prováděných prací představuje 25 hodin měsíčně.

Služba SEO EXTRA obsahuje vše potřebné pro efektivní vedení SEO optimalizace v rozsahu, který je nutný pro dosažení požadovaných pozic ve výsledcích vyhledávání. Oproti jeho levnější alternativě SEO KLASIK je možné v této variantě počítat s progesivním dosažením požadovaných cílů.

SEO EXTRA zahrnuje

 • Volba klíčových slov
 • Komplexní vstupní analýza
 • Odstranění hlavních nedostatků
 • Registrace do katalogů a PR katalogů
 • Budování zpětných odkazů
 • Sociální sítě
 • PPC kampaně, optimalizace a vedení
 • Monitorování vyhledávačů a aplikace změn v praxi
 • SEO poradenství a technická podpora
 • Exkluzivita v daném segmentu činnosti
 • Webhosting (hostingové služby)
 • Sledování statistických údajů
 • Report prováděných služeb

SEO EXTRA - postup a realizace

SEO od nás to je pravidelná práce na vaší webové prezentaci za účelem dosažení těch nejlepších výsledků. Obvykle při SEO postupujeme, dle následujících kroků.

Volba klíčových slov
Po konzultaci se zákazníkem provedeme analýzu klíčových slov, což znamená sestavení seznamu klíčových slov s počtem hledání ve vyhledávačích (Google a Seznam). Tato analýza je jedním ze základních faktorů pro správné a účelné SEO a zaslouží si velkou pozornost

 • Zajistíme nejvhodnější a nejvyhledávanější klíčová slova a jejich spojení
 • Volba klíčových slov pro SEO je realizována s ohledem na obor vašeho podnikání a s přihlédnutím ke všem doplňujícím faktorům

Vhodně zvolená klíčová slova významně ovlivňují efektivitu vyhledávání a tím i dosažení požadovaného cíle v SEO.

Komplexní vstupní SEO analýza webu
Na webu provedeme komplexní SEO analýzu směřující ke zjištění, je-li webová prezentace s ohledem na požadavky vyhledávačů validní. Tato SEO analýza je nezbytným předpokladem správné a účinné SEO optimalizace. Komplexní SEO analýzu pochopitelně obdržíte v PDF tak, abyste ji mohli kdykoliv v budoucnu použít pro vlastní potřebu.

 • SEO analýza zřetelnou formou hodnotí stav webové prezentace z pohledu vyhledávačů a poukazuje na všechny důležité i méně důležité nedostatky
 • Konstatuje konkrétní doporučení na zlepšení, což znamená, že webmaster webu může na základě těchto informací provést opravu zjištěných chyb a nedostatků
 • Ukazuje směr, jakým je možné se s webovou prezentací ubírat a jaké jsou jeho konkurenční možnosti vůči ostatním webům stejného nebo podobného zaměření

Hloubková SEO analýza, to je bezpochyby jeden z nejdůležitějších kroků směřujících ke správné SEO optimalizaci.

Odstranění hlavních nedostatků
Po dohodě s vámi odstraníme veškeré nedostatky plynoucí z komplexní SEO analýzy a uskutečníme nastavení webu ve smyslu on-page faktorů (nastavení titulků, nadpisů, popisů, úpravu obsahu webu společně se zvýrazněním textů, prolinkování webu atd.). Tyto úpravy jsou nezbytnou součástí smysluplné a úspěšné SEO optimalizace. Vyskytnou-li se problémy, které neumožní provést tyto změny, navrhneme alternativní řešení.

 • Úprava webu ve smyslu on-page faktorů
 • Validní webová prezentace znamená účinné SEO

Pod vedením zkušených SEO specialistů si zákazník provádí opravu sdělených nedostatků vlastními silami nebo po předchozí dohodě ve spolupráci s našimi specialisty.

Registrace do katalogů a PR katalogů
Provedeme registrace do katalogů, vyhledávačů, reklamních systémů a PR katalogů. Cílem registrace do katalogů je získat maximální množství jednosměrných a pokud možno tématických zpětných odkazů pro vaše stránky.

 • Registrace do katalogů a PR katalogů jsou prováděny ručně
 • Ruční registrace zajišťuje kvalitní cílení a výběr vhodných katalogů a PR katalogů

Registrace do katalogů jsou zajímavým SEO nástrojem, který velmi dobře slouží nejen k získání velkého množství zpětných odkazů, ale přináší i nové návštěvníky vašich webových stránek.

Budování zpětných odkazů (linkbuilding)
Zpětné odkazy a jejich pravidelné získávání (linkbuilding) je nezbytným parametrem pro podporu každé SEO optimalizace. U zpětných odkazů je nezbytná především jejich kvalita. Tolik populární umísťování zpětných odkazů do patiček, lišt nebo podobných systémů vašemu webu spíše škodí. Principem zpětných odkazů je ukázat vyhledávači na kvalitní web a zvýšit tak v „očích vyhledávačů“  jeho hodnotu.

 • Vyhledáme pro vás zajímavé a tématicky příbuzné webové stránky
 • Umístíme pro vás tématicky příbuzné odkazy směřující na vaše webové stránky
 • Zajistíme, aby odkazy pro vás měly správnou účinnost a smysl

Docílíme tím zvýšení bonity webu u vyhledávače, který následně začne web umísťovat na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání. Vyhledávače hodnotí kvalitu webové prezentace a tu je potřeba jim poskytnout. Zpětné odkazy jsou nástrojem, který je potřeba aplikovat společně prvky SEO optimalizace. Kvalitní a ve všech ohledech validní web společně s kvalitními jednosměrnými zpětnými odkaz, to je nepřekonatelná kombinace.

Sociální sítě
Sociální sítě a jejich vliv na SEO a internetový marketing jsou velmi zajímavou příležitostí. Nejenže prostřednictvím nich oslovíte nové zákazníky, ale současně vytvoříte svou vlastní reklamní „síť“ a ovlivníte SEO výsledky.

 • Založíme a nastavíme pro vás účet na zvolené sociální síti
 • Naučíme vás pracovat s Facebookem nebo Twitterem
 • Propojíme účet sociální sítě s vaším webem tak, aby vám zákazníci sami přidělovali LIKE a tím vám dělali pozitivní reklamu
 • Pomocí sociálních sítí můžeme cílit na skupiny občanů podle věku, zájmů nebo oborů podnikání přesně tak, jak potřebujete

Vliv sociálních sítí na SEO bude jistě i nadále stoupat a není vhodné jej přehlížet nebo podceňovat.

Optimalizace a vedení PPC kampaní
Důsledně nastavené PPC kampaně jsou vhodnou součástí SEO optimalizace. Přestože vyhledávače tvrdí, že PPC reklamy, nemají vliv na výsledky vyhledávání, v praxi se ukazuje, že placená reklama může pozitivně ovlivnit výsledky standardního fulltextového vyhledávání.

 • Analyzujeme stávající PPC kampaň
 • V případě potřeby založíme novou PPC kampaň
 • Provedeme nastavení PPC kampaně tak, aby byla zajištěna maximální efektivita za co nejmenších nákladů
 • Zacílíme na kvalitní cílovou skupinu a eliminujeme možnost negativních prokliků

Mnoho našich zákazníků v počátku spolupráce správné nastavení PPC kampaní podceňuje. Úspory plynoucí z kvalitního nastavení PPC kampaně však  mohou jít do statisíců a zkušenosti s klientskou základnou ukazují, že správně nastavená PPC kampaň prakticky ihned přináší stejný nebo větší efekt za výrazně menších nákladů.

Monitorování vyhledávačů a aplikace změn v praxi
Cílem vyhledávačů je poskytnout uživatelům maximálně relevantní výsledky vyhledávání, což vede ke ze strany vyhledávačů ke změnám vyhledávacích mechanismů. Tyto změny je potřeba stále sledovat a vyhodnocovat jejich dopad právě na vaši webovou prezentaci. Následně je nezbytné váš web novým podmínkám přizpůsobit tak, aby zůstal pro vyhledávače i nadále z pohledu SEO atraktivní. Tuto činnost je potřeba provádět nepřetržitě a to i po skončení hlavních SEO prací na webu.

 • Monitorujeme trendy vyhledávačů s ohledem na SEO
 • Provádíme úpravy webu s ohledem na měnící se požadavky vyhledávačů
 • Monitorujeme pohyby webu s ohledem na provedené změny

Pokud se přestanete přizpůsobovat podmínkám vyhledávačů, oslabí to výsledky vyhledávání vaší webové prezentace.  Stále platí, že SEO je přizpůsobení webu požadavkům vyhledávačů!

SEO poradenství a technická podpora
SEO, to je mimo jiné aktivní spolupráce se zákazníkem, kdy vzájemně konzultujeme další kroky optimalizace či rozvoje webové prezentace. Kroky, které bez vědomí svého SEO specialisty na webu uděláte, mohou vést k poškození doposud prováděných prací. Úpravy na webu je nezbytné konzultovat a hledat taková řešení, která budou i nadále SEO budovat.

Exkluzivita v daném segmentu činnosti
Exkluzivita je výrazem naší loajality k zákazníkovi. Tím mu garantujeme, že v jeho oboru činnosti nebude naše společnost poskytovat stejné služby jinému klientovi.

Webhosting (hostingové služby)
Kvalitní hosting resp. webhosting je předpokladem dobrých výsledků vaší webové prezentace v SEO. Je tomu tak především proto, že server musí mít rychlou odezvu na dotazy vyhledávačů a fungovat spolehlivě bez jakýchkoliv výpadků.

 • Kvalitní hosting bez omezení FTP prostoru
 • Neomezený počet mailových schránek
 • Rychlý a spolehlivý přenos dat
 • Technická podpora od profesionálů

Kvalitní hosting je nezbytným předpokladem stabilních SEO výsledků.

Sledování statistických údajů
Nezbytným a často podceňovaným faktorem při SEO a internetovém marketingu je důkladné sledování statistických ukazatelů webu se všemi jeho faktory. Pro vaše další rozhodování musíte vědět „vše“ o svých zákaznících. Musíte znát jejich zvyky, cestu k nákupu služby nebo zboží, jak dlouho na webu zůstávají, kolik z nich odejde v krátkém časovém limitu, odkud přišli, z jakého vyhledávače nebo na jaké slovní spojení přišli a desítky dalších parametrů.

 • Zajistíme vedení důležitých statistických údajů
 • Vyhodnocujeme nasbíraná data a ukazatele

Znalost těchto parametrů je nezbytným předpokladem nejen pro úspěšné SEO, ale také předpokladem k ziskovosti vašeho webu.

Report prováděných služeb
Ze zkušeností víme, jak je důležité, aby zákazník měl dostatečný přehled o tom, co se v rámci jeho SEO optimalizace děje nebo jaké jsou plány SEO speciality v následujícím období. Pravidelný reporting o rozsahu prováděných služeb nebo dosažených výsledcích napomáhá nejen k informovanosti zákazníka, ale současně buduje důvěru mezi zákazníkem a námi.

 • Zákazníkovi poskytujeme pravidelný reporting o prováděné činnosti
 • Zprávy o činnosti jsou zasílány měsíčně mailem

Report o rozsahu prováděných služeb je zasílán mailem a to vždy za uplynulé měsíční období.

Proč právě my?

 • dlouholetá zkušenost v oblasti SEO a internetového marketingu
 • jasná, jednoduchá a průhledná komunikace s klientem
 • pouze legální SEO, které vás nepoškodí
 • příznivé ceny a seriózní jednání pro všechny

Cena SEO EXTRA

 • 10.950,- bez DPH měsíčně
 • 15% sleva při platbě na 12 měsíců předem

download-adobe

order

Všechny částky jsou uváděny bez DPH.

 

Využijte pohodlného odesílání SMS zdarma.